Цели и описание на:
Конната езда

Конната езда и конният спорт са едни от най-трудните, но същевременно най-красиви спортове в света

Конната езда се е развила в исторически план от дълги години и е основата, на която се е появил съвременният конен спорт. Днес, освен в конния спорт, конната езда се използва и в конния туризъм и хипотерапията.

Конната езда може да се раздели на два основни стила – английски стил езда и уестърн езда. Английският стил конна езда е заимствал от традициите на европейския кавалерийски стил. Една от очевидните разлики между английския стил и уестърн стила е екипировката, облеклото на ездача, амуницията на коня и позицията на ездача. Седлото при английската езда е по-леко и позволява по-близък контакт с ездача, уестърн седлото е по-тежко и по-голямо и разпределя тежеста на ездача равномерно върху по-голяма площ за удобство по време на дългите преходи.

При уестърн ездата, ездачът използва тежестта си и седалището, и с минимален директен контакт контролира движението на коня, докато при английския стил, ездачът активно използва поводите, заедно със седалището и краката, определяйки посоката и скоростта на движение на коня. При английският стил езда, ездачите носят облекло, което се състои от традиционната тока, жакет, риза, бричове и ботуши, докато при уестърн ездата, ездачите са облечени по-неофициално с шапка, риза, чапси, джинси и ботуши в уестърн стил.

Ездовото изкуство възниква от дълбока древност, когато човек, следвайки желанието си да използва бързината и грациозните движения на коня, го е възседнал за първи път. Оттогава до наши дни теорията и практиката на конната езда непрекъснато се усъвършенства и се развиват не само класическите дисциплини по конен спорт, но и много конно спортни игри в различни райони на света.

Конният спорт е един от най-трудните, но същевременно най-красиви и полезни спортове. В Европа се развиват много течения и школи по конна езда, но всички те имат една основна цел, а именно – постигане на съвършенство в ездата.

При подготовка на конете за спорт, работата се основава на същите принципи, както при останалите ездови коне, когато се спазва принципът за постепенно преминаване от обемна към интензивна работа; през различните периоди от тренировъчния процес по езда се цели да се развият бързина и издържливост.

Много важен момент от подготовката на коня за спорт е изработване на подчиненост, гъвкавост и скокови способности. Всичко това се постига като се използват закономерностите на естествените движения на коня, формирането на условни рефлекси и двигателни навици. Правилата на Международната федерация по конни спортове гласят следното:

"Целта на обучението в конната езда - цели хармонично развитие на способностите на коня. Като резултат той трябва да стане спокоен, сдържан и гъвкав, както и уверен и енергичен, като по този начин постигне пълно разбирателство със своя ездач.

Тези качества се развиват посредством спокойната и равномерна стъпка; хармония и лекота на движенията му; стойката и движенията на краката на своето животно; приемането и изпълнението на командите, без следа от неподчинение.

Конят трябва да създава впечатление, че върши по собствено желание командите на ездача по време на езда. Уверен и услужлив, той благородно трябва да се оставя да бъде контролиран и абсолютно точно да следва командите на ездача.

Ходът трябва да изглежда непринуден по време на тръс, движенията трябва да са живи, енергични и премерени, а по време на галоп – ритмични, кон и ездач трябва да са слети в едно. По време на конна езда хълбоците на коня трябва да не са никога в покой, защото те предават живот и елегантност на цялото му тяло.

Животното трябва да е свободно от парализиращо желание да се съпротивлява. То трябва да е готово да се подчини бързо и без колебание на командите на ездача си, като по този начин докаже баланса и хармонията, постигнати между тях.

По всяко време, дори когато не е в движение, конят трябва да е под контрол. Това означава всички поводи и ремъци да са поставени правилно, животното да не роптае срещу тях, както и да е заело правилната стойка с леко повдигната глава, сочеща право напред."

Подготовката на съзтезателите по конен спорт е дълъг процес като най-добри резултати се получават при започване на състезателната кариера в конната езда още от млада възраст.

Конната езда и конния спорт освен че оформят и тонизират тялото на човека, помагат и при здравословни проблеми.